test
Od ponad 40 lat jesteśmy partnerem w pracach przemysłu górniczego i budowy tuneli. W tym czasie w firmie Zeissig opracowano i wyprodukowano wiele produktów podnoszących bezpieczenstwo i ułatwiajcąych prace . Obok procesu wytłaczania węży, rur i profili korzystamy z wielu innych metod przetwórstwa tworzyw sztucznych. Obejmują one m.in spawanie tworzyw prądami wysokiej częstotliwości, odlewania rotacyjnego i wytłaczania z rozdmuchem Krytyczne stężenia metanu w sektorze górnictwa podziemnego, szczególnie przy wydobyciu węgla kamiennego miały decydujcąy wpływ na rozwój technologii wytwarzania przewodzących prąd, niepalnych tworzyw antystatycznych, które są wykorzystywane także w na co dzien w gospodarstwach domowych. Używane przez nas materiały posiadają także, obok urzędowego dopuszczenia do użytku na podstawie przepisow ustawowych i wykonawczych prawa górniczego (BbergG), niezbędną dokumentację dowodową zgodności z dyrektywą ATEX oraz 11. GPSGV (rozporządzeniem ochrony przeciwwybuchowej) Jesteśmy w stanie zaoferować produkt o pożądanych właściwościach chemicznych do wykorzystania w każdej praktycznie dziedzinie. Nasze produkty są wykorzystywane w gospodarkach: USA, Australii, Rosji, Kazachstanie, Czechach, Polsce, Francji i Niemczech.

Oto kilku naszych stałych klientów