test
Již více než 50 let jsme partnerem hornictví a staveb tunelu. Behem této doby byla vyvinuta a vyrobena celá rada výrobku pro bezpecnost a usnadnení provozu. Krome vytlacování hadic, trubek a profilu používáme mnoho dalších metod zpracování plastu. Mezi ne patrí mimo jiné vysokofrekvencní svarování, rotacní lisování nebo vyfukování plastu. Uvolnování metanu v kritických koncentracích behem težby cerného uhlí ovlivnilo v naší firme vývoj elektricky vodivé a težce horlavé plastové smesi. (FRAIS) V této souvislosti naše výrobky, krome oficiálních schválení na základe pravidel a predpisu Spolkového horního zákona (BBergG) a veškeré dokumentace potrebné k prokázání shody s požadavky evropské smernice ATEX, umožnují použití ve výbušné atmosfére (smernice 11.GPSGV). Jsme schopni nabídnout výrobek s požadovanými vlastnostmi pro použití v prakticky každé oblasti. Naše výrobky jsou používány po celém svete: USA, Austrálie, Rusko, Kazachstán, Cesko, Polsko, Francie a Nemecko.

Ein Auszug aus unserem Kundenstamm